Галерија на продукти на УХМР од постојани статистички, дијагностички и прогнозстички анализи на разни параметри.

Дневни врнежи Облачност во термин Температура на 2м. во термин Температура на 2м. во термин Температура на 2м. во термин Минимална тем. на 2м., 10-дневна средна вредност Ветер на висина од 10 м. во термин Минимална тем. на 2м., во термин

Заб. некои од овие производи се однесуваат на состојби и периоди од порано, но би требало да се интересни за посетителите и соработниците!

е-UHMR

Buletini elektronik е-UHMR filloi të publikohet ne qershor të vitit 2012. Prej fillimit është një tremujorë elektronik i Drejtorisë për punë hidromoreteorologjike,e cila është shërbim nacional hidrometeorologjik i Republikës së Maqedonisë. Secili publikim është tematik dhe e menduar për publikën e gjërë.
Nëse ndonjëher ndonjëra nga temat  do ti shtyjë lexuesit të kërkojnë përmbajtje shtojcë(në portalin tonë, ose në literaturën që ështe në disponim), atëherë buletini е-UHMR, mund të arrijë ndonjë qëllim edhe më të lartë.

е-UHMR, Qershorë 2012

е-UHMR, tetor 2012

Shtyp
Renditja e përdoruesit: / 11
DobëtMirë 
e-DPHM, tetor 2012
Drejtoria për punë hidrometeorologjike

UHMR

УХМР Р.Македонија

Во овој број:
Vizuelizimi
Dijagnoza e gjendjes kohore
Temperatura e ajrit (shpërndarje ambientore)
pak për ne fund

Më të rejat


Në portalin e DPHM formuam shumë procedura të automatizuar të cilat vazhdimisht  japin produkte të vlersuara prej materialeve, që janë në dizpozicion falë asaj që jemi anëtarë në EUMETSAT.satelitski produkti

space
е-dphm është publikimi ynë i rri

е-DPHM filloi  të publikohet në qershorë të vitit 2012 edhe atë në fillim vetëm në gjuhë maqedone. Secila nga numrat e publikuara të këtij buletini elektronik çdoherë do të jetë në shërbim edhe nëpërmjet të arhivës së publikimeve më të vjetra. Në të ardhmen  do të jenë në shërbim edhe buletini në  tre gjuhët  ku do të paraqiten gjitha  përmbajtjet nga portal i UHMR-së.Dhe në fund çdoherë do të ekzistojë mundsësia  që të gjithë vizitorët të mundin të ruajnë  shembull nga e -UHMR si shtojcë në PDF-format.

 


DIÇKA PËR RININË

Procesi i transferimit të drejtpërdrejtë të avullit të ujit në kristale akulli quhet sublimim (në gjuh latine sublimare që do të thotë ngrejë) .

 


para se të shkoni

е-UHMR  është buletin elektronik  i portalit të DPHM-së,  e cila në gjuh maqedone filloi të publikohet në qershorë te vitit 2012.

Deri në mesin e muajit maj të vitit 2012 (që është një vit i ekzistimit) portali i DPHM-së mbledhi më shumë se një milion e njëqindmij vizitorë (1 100 000 vizitorë). Vizitorët kanë qenë nga 109 shtete. Pjesa më e madhe (më shumë se 92%) vizitat kanë qenë nga Republika e Maqedonisë. Në pjesën e mbetur, më shpesh janë vizitorët  nga shtetet e mbetura  edhe atë 0,4% edhe atë: Zvicra,Italia, Gjermania, Greqia, Bullgaria, Srbia, por edhe nga SHBA-të me 1%.

Në vitin e kaluar portali i DPHM-së më shumë ishte e vizituar  në  10. 02 2012 me më shumë se 16 000 vizitorë brenda një dite (ishte periudha më e ftohtë e vitit ku sigurtë të gjithë dëshironin të dinin sa do të zgjasë moti i ftohtë).


Поделете ја оваа публикација!

facebook youtube twitter


Vizuelizimi

Kjo është bota e vizuelizimit. Fotografia është informacioni më i thjeshtë, e cila më shpejtë mund të paraqitet tek ne. Sa më pak jemi të pergatitur për "tekste të gjata".
Në procesin e shfrytëzimit të përmbajtjeve që janë rreth nesh,  "ikonat" e vogla janë udhëzues për bazën e përmbajtjes, por edhe rrugë drejt asaj që në këtë moment është  e rëndësishme. Ne në DPHM, shumë vite jemi të qëndrueshëm me sfidat dhe zgjedhjeve të procedurave më të mira të vizuelizimit.

Diagnoza e gjendjes kohore
Pjesë e meteo.gov.mk, portalit të Drejtorisë për punë hidrometeorologjike, është sistemi për diagnostifikim të gjendjes kohore  dhe vizuelizimi i vazhdueshëm i matjeve të regullta dhe monitorimit. Të dhënat që maten në çdo 3 orë (kjo është vetëm pjesë e të gjitha matjeve dhe ndjekjeve që bëhen), në vazhdueshmëri dërgohen në shkëmbim ndërkombëtarë edhe atë ne formë të shifruar. Në bazë të këtyre të dhënave, të gjithë vizitorët e portalit të DPHM-së, në mënyrë më të thjeshtë  i kan në disponim shumicën e materijaleve grafike.
Në çdo 3 orë  lehtë është të shihet shpërndarja e temperaturës së ajrit, erës ,kurse në dizpozicion janë shpërndarjet ambientore dhe në disa parametra të ndërlidhura me sasinë е avullit të ujit në ajër. Dhe gjithsesi në vazhdueshmëri, shfaqet edhe grafiku për shpërndarjen e mjegullave në Republikën e Maqedonisë.
Temperatura e ajrit (shpërndarja ambientore)

Edhe sado që të jetë numri i madh i vendeve të matura, çcdoherë duhet të ekzistojë procedurë e besueshme  dhe e pranuar për interpolim. Është e nevojshme procedurë sa më e saktë dhe objektive e cila do ta vlersojë vlerën e elementit në ambient në mes dy vendeve të matura(ndonjëherë ajo është edhe kërkesë nga shfrytëzuesit tanë). Sistemi ynë (edhepse vazhdimisht paraqet produktet nga viti 2012, kjo mbetet ende në fazën eksperimentale) në hapin e parë mban përgjegjësi vetëm për largësinë në mes te vendeve të marura. Në hapat e ardhshme është ë kyçur edhe lartësia mbidetare e vendeve të matura, dhe në fund, para gjith kthesave të paraqitura në varësi të temperaturës të ajrit prej lartësisë mbidetare kemi produkt të mirë . Sistemi është i menduar mirë në fillim, po konventa e fortë për emrat e dokumenteve na mundëson në menyrë të suksesshme të administrojm edhe me produktet të cilët janë rezultat nga më shumë terme (dy matjet të njëpasnjëshme, ose matjet nga termin i njejtë në dy ditët e njëpasnjëshme).

промена на Ттемпературата на воздухот во однос на минатите 24 часаKualiteti i procedurës mund të jetë edhe më i mirë. Në periudhën e ardhshme do të vendosim edhe dy hapa të cilët do ta zvoglojnë madhësinë e gabimeve. Shfrytëzuesit tanë do të jenë edhe më të sigurtë në materijalet që do të mund ti posedojnë nga ne në të ardhmen.

 

Nuk ka përkthime në dispozicion.

Метео - предупредување
 
Појаснување
Ова е последното официјално предупредување објавено од УХМР. Предупредувањата се изготвуваат (од страна на дежурниот синоптичар) на дневна основа, но по потреба може и да се изменат понекогаш уште еднаш, или двапати во тековните 24 часа.
 
 

Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian-AL
Kemi 1018 vizitorë n'linjë

Важни адреси:

Метео++
Метео+5
Селектирај текст за да го слушнеш

e-DPHM (buletini elektronik)Your mail*


You are here: Media qendra - е-УХМР