Gallery of UHMR products of the permanent statistical, diagnostics and forecast analysis of different parameters.

Daily precipitations Cloudiness in term Temperature on 2m in term HUMIDEX in term - spatial analysis, isolines Temperatures on 2 m. in term Minimal temperatures on 2m. 10-day mean Wind at 10 м. in term Minimal temperature at 2 m. in term

Note: some of this products are related to historical terms or periods, but still, should be interesting for the visitors or customers!

Regular satellite products

Print
User Rating: / 16
PoorBest 

Метеоролошките сателити постојано испраќаат големи количества на дигитализиран материјал кон центрите за обработка. Основните продукти кои се на располагање на националните метеоролошки центри, но и на други субјекти (по разни основи), можат да послужат за понатамошни поспецифични обработки.

National Hydrometeorological Service of Republic Macedonia started with automated procedures for list of products, as a part of everyday working activities.

All products are based on materials available by Eumetsat (EUMETSAT Copyright © 2012)

Name Product Features Description
Detection of movement in cloud systems

редовно, на 3 часа текст излезархива на продукти геореференцирањеподелени: апликација, податоци, презентирање анимација


Изградивме процедура која е во состојба да спореди промени кои настанале помеѓу два последователни термини. Во исто време се одредува и насока во која настанало движењето. Бидејќи промената настанала помеѓу две слики кои се направени во интервал од 15 минути, ние сме на чекор до проценката на ветер на нивото на облачните маси над разгледуваниот
регион.

Maximal visual flow

редовно, на 3 часа текст излезархива на продукти геореференцирањеподелени: апликација, податоци, презентирање анимација

 

 

Уште еден продукт заснован на процедури на анализа на динамика на флуиди. Резултатот е добиен од две слики кои се направени во интервал од 15 минути. Оценката за корисност на овој продукт ќе ја направиме во следниот период. И ова е продукт поврзан со ветер на нивото на облачните маси над разгледуваниот регион.

Можете да ги видите и специјалните сателитски продукти.

Тема на нашиот форум : Сателитска метеорологија.

Управата за хидрометеоролошки работи располага со сателитска приемна станица DAWBEE (добиена во рамките на проектна соработка со Eumetsat). Постојаното добивање на сателитски материјали од сателитите на Eumetsat го подобрува квалитетот на информирањето и прецизноста на краткорочната прогноза. Прецизноста е зголемена кај најкраткорочната прогноза (1 - 3 часа).

Иако материјалите најчесто се добиваат на секои 15 минути, во оваа календарска година нашите дополнителни продукти ќе се достапни на секои 3 часа (во термините во кои податоците од нашите мерни места се доставуваат во меѓубнародната размена)!

Share/Save/Bookmark

Meteo - warning
 
About
This is latest official warning published by UHMR. Every warning is prepared by the forecasters on the daily basis, but if it is needed can be changed sometime once or twice in the period of last 24 hours.
 
 

Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian-AL
We have 443 guests online

Важни адреси:

Метео++
Метео+5
Селектирај текст за да го слушнеш

е-УХМР (ел. гласник)You are here: Current data - Satellite monitoring - Редовни продукти
Share/Save/Bookmark