Галерија на продукти на УХМР од постојани статистички, дијагностички и прогнозстички анализи на разни параметри.

Дневни врнежи Облачност во термин Температура на 2м. во термин Температура на 2м. во термин Температура на 2м. во термин Минимална тем. на 2м., 10-дневна средна вредност Ветер на висина од 10 м. во термин Минимална тем. на 2м., во термин

Заб. некои од овие производи се однесуваат на состојби и периоди од порано, но би требало да се интересни за посетителите и соработниците!

Автоматски мет. станици

Shtyp
Renditja e përdoruesit: / 57
DobëtMirë 
Nuk ka përkthime në dispozicion.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
Последни измерени податоци од мрежа на автоматски метеоролошки станици.

Вчитување на податоци...
0
ИМЕ ДЕН ВРЕМЕ ПРИТ ТЕМП ВЛАГ БРЗИН ПРАВЕЦ ДОЖД
------------------------- ---------- ----- ----- ----- ---- ----- ----------------- -----
Ѓуриште/Свети_Николе 23.10.2018 13:00 10.4 069 02.2 север-северозапад 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 23.10.2018 14:00 10.4 071 03.4 северозапад 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 23.10.2018 15:00 10.9 070 02.7 север-северозапад 00.0
Јажинце 23.10.2018 13:00 10.7 / 00.0
Јажинце 23.10.2018 14:00 10.9 / 00.0
Јажинце 23.10.2018 15:00 10.9 / 00.0
Јасен 23.10.2018 13:00 тишина
Јасен 23.10.2018 14:00 тишина
Јасен 23.10.2018 15:00 тишина
Јасеново 23.10.2018 13:00 16.6 053 02.1 север-северозапад 00.0
Јасеново 23.10.2018 14:00 17.7 049 02.0 северозапад 00.0
Јасеново 23.10.2018 15:00 15.0 062 00.7 запад 00.0
Берово 23.10.2018 13:00 15.2 041 02.8 запад-северозапад 00.0
Берово 23.10.2018 14:00 15.6 040 02.7 север 00.0
Берово 23.10.2018 15:00 14.9 043 02.3 север-североисток 00.0
Валандово 23.10.2018 13:00 1004 18.7 052 06.0 запад 00.0
Валандово 23.10.2018 14:00 1004 18.9 052 05.2 запад-северозапад 00.0
Валандово 23.10.2018 15:00 1003 18.6 053 05.1 запад-северозапад 00.0
Велес 23.10.2018 13:00 0991 16.3 058 02.7 северозапад 00.0
Велес 23.10.2018 14:00 0990 17.4 051 03.2 северозапад 00.0
Велес 23.10.2018 15:00 0989 17.3 050 02.8 северозапад 00.0
Виница 23.10.2018 13:00 16.5 046 04.0 запад-југозапад 00.0
Виница 23.10.2018 14:00 15.7 048 04.4 запад 00.0
Виница 23.10.2018 15:00 16.3 047 04.0 запад-југозапад 00.0
Водоча/Струмица 23.10.2018 13:00 18.2 051 01.6 запад-северозапад 00.0
Водоча/Струмица 23.10.2018 14:00 19.1 045 01.5 северозапад 00.0
Водоча/Струмица 23.10.2018 15:00 18.3 045 02.3 северозапад 00.0
Водоча_Брана 23.10.2018 13:00 17.9 / 00.0
Водоча_Брана 23.10.2018 14:00 18.5 / 00.0
Водоча_Брана 23.10.2018 15:00 17.4 / 00.0
Градско 23.10.2018 13:00 0995 16.9 054 03.5 северозапад 00.0
Градско 23.10.2018 14:00 0994 17.1 050 03.8 северозапад 00.0
Градско 23.10.2018 15:00 0993 17.0 052 03.5 северозапад 00.0
Иловица 23.10.2018 13:00 15.1 064 01.9 север-северозапад 00.0
Иловица 23.10.2018 14:00 15.6 061 02.3 југ 00.0
Иловица 23.10.2018 15:00 15.2 061 03.5 југ-југоисток 00.0
Кавадарци 23.10.2018 13:00 0990 16.9 052 01.3 југ-југозапад 00.0
Кавадарци 23.10.2018 14:00 0989 16.8 052 01.3 запад-северозапад 00.0
Кавадарци 23.10.2018 15:00 0988 16.7 054 01.7 запад-југозапад 00.0
Карго_аеродром/Штип 23.10.2018 13:00 0986 16.5 054 04.7 запад-северозапад 00.0
Карго_аеродром/Штип 23.10.2018 14:00 0986 16.4 054 04.9 запад 00.0
Карго_аеродром/Штип 23.10.2018 15:00 0985 16.7 051 04.2 запад-северозапад 00.0
Костурино/Струмица 23.10.2018 13:00 17.2 / 00.0
Костурино/Струмица 23.10.2018 14:00 18.0 / 00.0
Костурино/Струмица 23.10.2018 15:00 /
Кочани 23.10.2018 13:00 0978 17.3 048 02.8 југозапад 00.0
Кочани 23.10.2018 14:00 0978 17.7 046 02.9 југозапад 00.0
Кочани 23.10.2018 15:00 0977 17.3 046 02.7 југозапад 00.0
Крива_Паланка 23.10.2018 13:00 0938 16.5 044 00.2 север-североисток 00.0
Крива_Паланка 23.10.2018 14:00 0937 16.5 047 00.1 север 00.0
Крива_Паланка 23.10.2018 15:00 тишина
Крушево 23.10.2018 13:00 08.2 083 01.8 североисток 00.0
Крушево 23.10.2018 14:00 08.5 080 01.6 север-североисток 00.0
Крушево 23.10.2018 15:00 08.4 085 00.9 североисток 00.0
Лазарополе 23.10.2018 13:00 0868 07.6 078 00.9 југ-југоисток 00.0
Лазарополе 23.10.2018 14:00 0868 07.2 078 01.6 север-северозапад 00.0
Лазарополе 23.10.2018 15:00 0868 07.5 076 00.1 север 00.0
Маврови_Анови 23.10.2018 13:00 0874 05.0 099 00.6 исток 00.0
Маврови_Анови 23.10.2018 14:00 0874 05.7 099 00.2 југоисток 00.0
Маврови_Анови 23.10.2018 15:00 0873 06.2 095 00.2 југ 00.0
Македонски_Брод 23.10.2018 13:00 15.4 058 02.3 север-североисток 00.0
Македонски_Брод 23.10.2018 14:00 12.8 065 02.5 север-североисток 00.0
Македонски_Брод 23.10.2018 15:00 12.5 069 01.5 север-северозапад 00.0
Ново_Село/Струмица 23.10.2018 13:00 0984 16.2 052 01.7 југ-југоисток
Ново_Село/Струмица 23.10.2018 14:00 0983 17.1 051 02.1 југоисток 00.0
Ново_Село/Струмица 23.10.2018 15:00 0982 17.6 047 01.8 југоисток 00.0
Охрид 23.10.2018 13:00 0930 15.7 053 01.4 исток-североисток 00.0
Охрид 23.10.2018 14:00 0929 14.5 056 00.7 исток 00.0
Охрид 23.10.2018 15:00 тишина
Пожар/Конче 23.10.2018 13:00 0900 11.1 075 02.2 северозапад 00.0
Пожар/Конче 23.10.2018 14:00 0900 11.2 068 02.7 северозапад 00.0
Пожар/Конче 23.10.2018 15:00 0899 10.7 070 02.4 северозапад 00.0
Пожаране/Гостивар 23.10.2018 13:00 09.5 082 01.0 исток-североисток 00.0
Пожаране/Гостивар 23.10.2018 14:00 08.8 088 00.8 југоисток 00.0
Пожаране/Гостивар 23.10.2018 15:00 08.7 082 01.3 север-северозапад 00.0
Пониква/Кочани 23.10.2018 13:00 06.6 079 01.2 запад-северозапад 00.0
Пониква/Кочани 23.10.2018 14:00 06.7 082 02.1 запад 00.0
Пониква/Кочани 23.10.2018 15:00 06.5 081 02.1 запад 00.0
Попова_Шапка/Тетово 23.10.2018 13:00 0823 03.6 100 01.2 југоисток
Попова_Шапка/Тетово 23.10.2018 14:00 0822 03.4 100 01.7 југ-југоисток 00.0
Попова_Шапка/Тетово 23.10.2018 15:00 0822 03.5 100 01.5 југ 00.0
Радовиш 23.10.2018 13:00 0977 17.5 047 05.6 запад 00.0
Радовиш 23.10.2018 14:00 0976 17.8 046 05.3 запад 00.0
Радовиш 23.10.2018 15:00 0975 17.1 048 04.9 запад 00.0
Ресен 23.10.2018 13:00 0917 12.1 070 03.4 исток-североисток 00.0
Ресен 23.10.2018 14:00 0917 11.5 072 02.0 североисток 00.0
Ресен 23.10.2018 15:00 0916 11.6 072 02.4 исток 00.0
Скопје/Гази_Баба 23.10.2018 13:00 15.3 059 01.8 запад-југозапад 00.0
Скопје/Гази_Баба 23.10.2018 14:00 16.2 054 01.5 запад 00.0
Скопје/Гази_Баба 23.10.2018 15:00 16.4 053 01.5 југозапад 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 23.10.2018 13:00 0984 14.9 058 01.4 запад 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 23.10.2018 14:00 0983 16.4 053 02.0 југ-југозапад 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 23.10.2018 15:00 0982 16.6 050 01.7 југозапад 00.0
Скопје/Карпош 23.10.2018 13:00 тишина
Скопје/Карпош 23.10.2018 14:00 тишина
Скопје/Карпош 23.10.2018 15:00 тишина
Сливово 23.10.2018 13:00 11.3 073 / 00.0
Сливово 23.10.2018 14:00 11.9 069 / 00.0
Сливово 23.10.2018 15:00 11.8 068 / 00.0
Струмица 23.10.2018 13:00 0992 18.4 048 01.2 југоисток 00.0
Струмица 23.10.2018 14:00 0991 18.8 047 01.5 југоисток 00.0
Струмица 23.10.2018 15:00 0990 19.1 046 01.0 југозапад 00.0
Суви_Лаки/Берово 23.10.2018 13:00 14.4 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 23.10.2018 14:00 12.8 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 23.10.2018 15:00 /
Тетово 23.10.2018 13:00 0966 13.8 065 01.4 југоисток 00.0
Тетово 23.10.2018 14:00 0966 13.5 067 02.0 југ-југозапад 00.0
Тетово 23.10.2018 15:00 0965 13.7 063 00.6 југ 00.0
Тополчани 23.10.2018 13:00 12.2 062 04.2 север-северозапад 00.0
Тополчани 23.10.2018 14:00 12.8 060 03.2 север 00.0
Тополчани 23.10.2018 15:00 12.4 062 01.1 север 00.0
Штип 23.10.2018 13:00 0981 16.2 051 03.8 запад-северозапад 00.0
Штип 23.10.2018 14:00 0980 16.3 049 05.1 северозапад 00.0
Штип 23.10.2018 15:00 0980 16.4 048 03.3 запад-северозапад 00.0
0


Заб. во март и април Обновување на податоците ќе е на секој час.

Share/Save/Bookmark
Nuk ka përkthime në dispozicion.

Метео - предупредување
 
Појаснување
Ова е последното официјално предупредување објавено од УХМР. Предупредувањата се изготвуваат (од страна на дежурниот синоптичар) на дневна основа, но по потреба може и да се изменат понекогаш уште еднаш, или двапати во тековните 24 часа.
 
 

Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian-AL
Kemi 494 vizitorë n'linjë

Важни адреси:

Метео++
Метео+5
Селектирај текст за да го слушнеш

e-DPHM (buletini elektronik)You are here: Meteorologjia - Bazat e të dhënave meteorologjike - Автоматски мет. станици
Share/Save/Bookmark